De vee-industrie, voorheen bio-industrie, is in 2009 in het defensief geraakt. Er is een duidelijke kentering waarneembaar bij consumenten, winkelketens en ook in de politiek. Milieudefensie speelt daar een actieve rol in.

Provinciale Staten van Noord-Holland stemmen in maart tegen de komst van megastallen. Dat is het directe resultaat van een burgerinitiatief dat Milieudefensie en de Dierenbescherming.
Het is niet het enige succes dat in 2009 wordt geboekt in de strijd voor een dier- en milieuvriendelijker landbouw. In december stemde een Kamermeerderheid voor een campagne die de consument informeert over de milieugevolgen van vleesconsumptie. In november nam een Kamermeerderheid al een motie aan waarin de regering werd gevraagd de teelt van gewassen die veevoersoja kunnen vervangen te bevorderen. Dat gebeurde in beide gevallen na oproepen van Milieudefensie en de Nederlandse Sojacoalitie.
Met de Supermarktmonitor Vlees en Vleesvervangers van Milieudefensie en Varkens in Nood, wordt voor het eerst het complete prijs-, aanbod- en reclamebeleid van de tien grootste Nederlandse supermarkten in kaart gebracht. Doel is supermarkten te bewegen op duurzaamheid met elkaar te concurreren. Jumbo, Super de Boer, Deen en Albert Heijn hebben al laten weten dat ze de handschoen op zullen pakken.
Met de VleesWijzer van Milieudefensie en Varkens in Nood kan de consument in één oogopslag zien hoe goed verschillende soorten vlees en vleesvervangers scoren op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Sinds de lancering in oktober zijn er 100.000 VleesWijzers aangevraagd

 
Nieuwsflits
Geweldig nieuws voor de nertsen!

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot grote opluchting van alle dierenliefhebbers hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen!

Lees meer...
Twitter
Zoeken