In de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt zich in Europa in te zetten voor een aanscherping van de criteria voor Europese landbouwsubsidies. Door middel van de aanscherping van de criteria moet er een einde worden gemaakt aan de  directe en indirecte  financiering van megastallen met belastinggeld.

De aanleiding voor de motie was de uitzending van De Slag om Brussel, waarin andermaal het bewijs wordt geleverd dat megastallen met Europees belastinggeld worden gefinancierd. De Partij voor de Dieren vindt het ontoelaatbaar dat publieke middelen worden besteed aan de nog verdere intensivering van de vee-industrie.

De uitzending toont hoe Europa de vestiging van de Amerikaanse varkensproducent Smithfield in Roemenië subsidieert. De producent ontving tussen 2008 en 2010 alleen al meer dan 600 duizend euro aan Europese subsidies. In de uitzending zegt een EU-ambtenaar dat het volkomen normaal is dat een groot bedrijf zoveel subsidie ontvangt. Dat kleinere boeren daardoor verdwijnen zou geen enkel probleem zijn.

Smithfield is met 486 duizend varkens de grootste varkensproducent ter wereld en door de komst van deze gigant hebben al vele lokale boeren hun bedrijf moeten sluiten. Tussen 2003 en 2007 is het aantal varkensboeren in Roemenië met 90% gedaald. Ook zou het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de uitbraak van varkenspest in 2007, doordat het niet voldeed aan de juiste sanitair-veterinaire maatregelen.

Door de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren gaat de regering zich inzetten voor het aanscherpen van de criteria voor het ontvangen van Europese landbouwsubsidies. Het aanscherpen van de criteria moet ervoor zorgen dat giganten zoals Smithfield geen subsidies meer ontvangen voor het bouwen van megastallen ten koste van kleine lokale boeren, gezinsbedrijven, de volksgezondheid, het milieu en dierenwelzijn. De motie van de Partij voor de Dieren werd gesteund door PvdA, SP, PVV, D66, GL en 50Plus.

Esther Ouwehand: “Het is geweldig dat deze motie een einde aan de subsidies voor megastallen dichterbij heeft gebracht. Dit belooft veel voor de toekomst als het gaat om het tegengaan van de intensivering van de veehouderij. Door de aangenomen motie blijkt duidelijk dat men niet langer wil dat met belastinggeld de bouw van megastallen wordt gesteund. Bovendien tekent zich op dit moment een diervriendelijke kamermeerderheid  af, die ook in de toekomst wijziging kan brengen in het desastreuze landbouwbeleid van de afgelopen jaren”.

 
Nieuwsflits
Tip: bruinvissen spotten langs de kust

Deze weken is er grote kans om bruinvissen te spotten vanaf onze kust. Toplocaties op dit moment zijn de pier van IJmuiden, de havenhoofden bij Scheveningen en Hoek van Holland, het Marsdiep (bij Den Helder) en de Oosterschelde.

Lees meer...
Twitter
Zoeken