Bijvangst, een mooi woord voor de grootste verspilling op aarde. Elk jaar verdwijnt 35 procent van de visvangst, zo'n 49 miljoen ton, gewoon overboord. Die 35 procent is een cijfer van de visserij zelf. In werkelijkheid gaat het om veel meer.

Lees meer...

 

In Zweden zijn zaterdag duizenden mensen op zoek gegaan naar een wolf om te schieten. Voor het eerst in 45 jaar is er een 'allemansjachtrecht' om de wolvenpopulatie uit te dunnen. Bijna elfduizend Zweden hebben een vergunning gekregen. In totaal mogen tot half februari 27 wolven worden geschoten.

Lees meer...

 

Thieme stelt Kamervragen over persbreidel ruimingen Q-koorts. Marianne Thieme heeft vragen gesteld aan de ministers van LNV en VWS over de brief aan het genootschap van hoofdredacteuren waarin beide ministers vragen om terughoudendheid in de berichtgeving rond de ruimingen.

Lees meer...

 

De ministers Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben besloten dat in de strijd tegen Q-koorts alle drachtige geiten op besmetverklaarde bedrijven worden gedood.

Lees meer...

 

De ministers Klink (VWS) en Verburg (Landbouw) hebben besloten dat drachtige geiten van gevaccineerde bedrijven op korte termijn moeten worden ‘geruimd’. Met deze maatregel willen zij de verspreiding van Q-koorts tegengaan.

Lees meer...

 
Meer artikelen...
Nieuwsflits
Steun dierenpolitie Amsterdam

Partij voor de Dieren blij met steun voor dierenpolitie in Amsterdam. De Partij voor de Dieren in Amsterdam is erg blij met de oproep van de VVD om in de hoofdstad snel een dierenpolitie in het leven te roepen en niet te wachten op een landelijke invoering.

Lees meer...
Twitter
Zoeken