SP-Europarlementslid Kartika Liotard riep in Straatsburg de EU op om de commerciële handel in ijsberen te verbieden. “Doe het voor ‘t te laat is. Deze handel en het habitatverlies door klimaatsverandering zijn een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze diersoort.”


Uitsterven
Kartika Liotard verwees naar een actueel bericht van de Rotterdamse dierentuin Blijdorp dat geen enkele Europese dierentuin er in is geslaagd om ijsbeertjes voort te brengen. “Dat is slecht nieuws,” aldus de SP’er, “Vooral omdat ijsberen met uitsterven worden bedreigd.” Het zee-ijs krimpt door de klimaatverandering en zo verdwijnt langzaam het leefgebied van de ijsbeer. “Meer dan 70 procent van de populatie in de natuur kan mogelijk verdwijnen binnen 45 jaar. Daarnaast wordt de ijsbeer bedreigd door trofeejacht en handel. Mensen krijgen er blijkbaar een kick van om ijsberen af te schieten, wálgelijk!” aldus Kartika Liotard tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement.
De EU onderkent het probleem wel: van twee specifieke Canadese ijsberenpopulaties is er al een verbod op de import van ijsberen.

 
Nieuwsflits
Geweldig nieuws voor de nertsen!

Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de Staat heeft aangespannen tegen de nertsenfokkers. Tot grote opluchting van alle dierenliefhebbers hebben de zes miljoen nertsen in Nederland gewonnen!

Lees meer...
Twitter
Zoeken