Opnieuw zeldzame libel in de Weerribben gevonden. In de Weerribben heeft een van de deelnemers aan een Staatsbosbeheer excursie een vers exemplaar van de sierlijke witsnuitlibel aangetroffen. De libel werd gevonden aan de rand van een petgat waar vroeger turf werd gewonnen en dat in 1980 opnieuw is uitgebaggerd. Het is de zesenveertigste libellensoort die in de Weerribben is waargenomen.

In 1970 werd de soort voor het laatst gezien in een vennencomplex in Noord-Brabant. Sindsdien is de populatie daar verdwenen en zijn er alleen maar zwervende exemplaren waargenomen. De dichtstbijzijnde vliegplaatsen van de sierlijke witsnuitlibel bevinden zich in Noord-Frankrijk en Oost-Duitsland. Twee jaar geleden is er in de Weerribben al een zwerver waargenomen, nu is er echter ook voortplanting vastgesteld. De sierlijke witsnuitlibel is een soort van helder relatief voedselarm water met veel waterplanten, waaronder waterlelies, waar deze soort graag op zit.

Open water maken succes

Volgens Jeroen Bredenbeek, Staatsbosbeheer boswachter inventarisatie in de Weerribben, toont deze ontdekking het belang aan van het maken van open water. Zonder het uitbaggeren van dichtgegroeide petgaten zou het open water allang zijn dichtgegroeid met riet en bos. Daarmee zou geschikt leefgebied voor veel moerassoorten, zoals libellen zijn verdwenen. Het Europese LIFE-natuurherstel project 'Nieuw leven voor Moeras in de Weerribben en de Wieden' dat nu in uitvoering is, is daarom van groot belang. Het helpt bij het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in het Nationaal Park Weerribben-Wieden, niet alleen een belangrijk Natura 2000 gebied maar met een oppervlakte van ruim 10.000 hectare tevens het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa, het kroonjuweel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden.

Weerribben, paradijs voor libellen

In het gebied,waar dichtgegroeide petgaten worden uitgebaggerd, is de waterkwaliteit sterk verbeterd en hebben de onderwaterplanten zich hersteld. Hierdoor hebben de Weerribben zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste libellengebieden van Nederland. Zo vliegen in de Weeribben zeldzame soorten als de gevlekte witsnuitlibel, de Noordse winterjuffer en donkere waterjuffer. Allemaal kenmerkend voor een goed ontwikkeld laagveengebied. Staatsbosbeheer gaat samen met libellenonderzoekers in de Weerribben kijken of de soort op nog meer plaatsen voorkomt.
http://www.staatsbosbeheer.nl

 
Nieuwsflits
Tip: bruinvissen spotten langs de kust

Deze weken is er grote kans om bruinvissen te spotten vanaf onze kust. Toplocaties op dit moment zijn de pier van IJmuiden, de havenhoofden bij Scheveningen en Hoek van Holland, het Marsdiep (bij Den Helder) en de Oosterschelde.

Lees meer...
Twitter
Zoeken