Dankzij acties van o.a. Compassion in World Farming wordt de traditionele legbatterij in Europa verboden! Opnieuw voert Compassion in World Farming actie tegen de legbatterij.

Samen met organisaties uit 25 landen van de EU willen we dat het Europese verbod van de traditionele kippenkooien volledig van kracht wordt in 2012. Waarom deze campagne nodig is lees je in dit vraag- en antwoordartikel.

 

Wat is er tegen de legbatterij? 
In de kale, traditionele legbatterij is de kip beroofd van alles wat ze nodig heeft om natuurlijk gedrag te vertonen. Ze kan haar ei niet kwijt in een nest, ze kan geen stofbad nemen en niet op stok gaan. Er is zelfs te weinig ruimte om met de vleugels te fladderen! Daarom zijn deze kale kooien na dit jaar in de EU verboden.

Zijn andere kippenkooien daarna wel toegestaan? 
Jammer genoeg wel. Toch bieden deze 'verrijkte' kooien iets meer ruimte, een zitstok, wat strooisel en een legnest. Voor een goed kippenleven is het echter niet genoeg. Compassion in World Farming is ook tegen deze nieuwe kooien.

Waarom is het verbod dan zo belangrijk? 
Het verbod van de legbatterij is geen eindpunt, maar wel een mijlpaal in de strijd tegen de vee-industrie. Als Europa toestaat dat het verbod uitgesteld wordt zet de EU de klok voor dierenwelzijn 30 jaar terug. Bovendien worden de vele boeren, die na het batterijverbod overschakelden op diervriendelijkere systemen dan daarvoor gestraft.

Wordt het verbod bedreigd? 
Ja. Sommige landen lopen achter met het afschaffen van kale legbatterijen en dringen aan, of hopen op, uitstel. Bovendien vraagt de eierindustrie in die landen voorlopig eieren uit verboden kooien te mogen blijven verkopen.

Hoe kan ik helpen? 
Je kunt meedoen aan onze acties om landen die uitstel willen op andere gedachten te brengen en de EU te vragen de poot stijf te houden. Kijk op ciwf.nl en doe daar mee aan een petitie of vraag een gratis actiepakket aan!

Wat is het standpunt van de Nederlandse regering? 
Nederland steunt het verbod op de legbatterij met kracht en wil geen uitstel of uitzonderingen.

Met wie werkt Compassion in World Farming samen?
We werken samen met 31 organisaties in 25 landen van de EU, in het European Network for Farm Animal Protection (ENFAP). Welke dat zijn lees je op www.enfap.eu.

 

 
Nieuwsflits
Praktijkproef Dolphin Saver

Student HZ Delta Academy betrokken bij praktijkproef Dolphin Saver. Sinds 5 februari jl. gebruiken de Nederlandse vissers voor het eerst splinternieuwe apparaatjes om bijvangst van bruinvissen en dolfijnen tegen te gaan: Dolphin Savers.

Lees meer...
Twitter
Zoeken