De vraag naar ivoor als ‘grondstof’ voor decoratieve voorwerpen, sieraden en snuisterijtjes brengt olifanten aan de rand van de afgrond.

De alsmaar groeiende vraag naar ivoor wakkert stroperij en illegale handel aan; vormen van criminaliteit die net zo gevaarlijk zijn als de wapenhandel, mensenhandel en narcoticasmokkel, zoals te lezen valt in onze rapportage Criminal Nature.

Naast het ondersteunen van maatregelen tegen stropers, kijkt het IFAW naar mogelijkheden om alle schakels in de ivoorhandel aan te pakken, van de bron via de smokkelroutes tot aan de eindafnemer.

Vernietiging van ivoorvoorraden

Over de hele wereld zijn duizenden kilo’s illegaal ivoor in beslag genomen sinds in 1989 een verbod op de internationale handel in ivoor van kracht werd.

Steeds meer landen langs de handelsketen – van de landen waar olifanten hun leefgebied hebben tot landen waar het ivoor wordt afgenomen – vernietigen publiekelijk hun voorraden ivoor door ze te verbranden of vergruizen.

Het IFAW heeft al deelgenomen aan ivoorvernietigingen in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, de Volksrepubliek China en Hong Kong.

De vernietiging van in beslag genomen slagtanden en voorwerpen van ivoor dient een symbolisch doel: de aandacht vestigen op het feit dat jaarlijks tienduizenden olifanten om hun ivoren slagtanden worden gedood.

Het IFAW is ook van mening dat de verkoop van bestaande voorraden ivoor, in welke omvang ook, het gemakkelijker maakt om illegaal ivoor op de markt te brengen, en daarom blijven we campagne voeren om de verkoop van bestaande voorraden tegen te houden.

Werken aan bewustmaking en gedragsverandering

Het IFAW voert campagne in de belangrijkste consumentenlanden om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Via directe communicatie met de bevolking geeft het IFAW voorlichting aan consumenten over het wrede en onwettige karakter van de illegale handel in wilde dieren en over de gevolgen voor de betrokken soorten.

Uit een onafhankelijke evaluatie van een IFAW-campagne in China tegen het kopen van ivoor is gebleken dat onze maatwerkaanpak op diverse fronten de verkoop van producten van ivoor inderdaad heeft teruggedrongen.

Veel kopers van ivoor zijn zich niet bewust van de wreedheden die met stroperij gepaard gaan en van de gevolgen voor de soort. In samenwerking met media in China, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Nederland en de VS verspreidt het IFAW haar oproep om het welzijn van dieren te bevorderen aan duizenden reizigers en potentiële afnemers van ivoor.

 
Nieuwsflits
Orang-oetans op het nippertje gered

Het VIER VOETERS team op Borneo, Indonesië, heeft een paar kwetsbare orang-oetans gered van een vreselijk lot. Dit gebeurde nadat wij erachter waren gekomen dat palmoliebedrijven 1 miljoen Indonesische Roepies (ongeveer 85 euro) bieden voor elke gedode orang-oetan.

Lees meer...
Twitter
Zoeken