De Dierencoalitie heeft vandaag in het VARA-radioprogramma Vroege Vogels de Dierenkieswijzer gelanceerd. De Dierenkieswijzer maakt inzichtelijk hoe partijen denken over belangrijke dierenwelzijnsonderwerpen, van plofkip tot rasdierenfokkerij.

Met de Dierenkieswijzer wil de Dierencoalitie kiezers helpen een diervriendelijke stemkeuze te maken op 12 september. Veel kiezers geven aan dierenwelzijn belangrijk te vinden. Uit een representatieve steekproef bleek in 2010 dat ruim één op de vijf Nederlanders dierenwelzijn serieus meeweegt bij de keuze voor een politieke partij. Nog eens 45% weegt dierenwelzijn een (klein) beetje mee. www.dierenkieswijzer.nl geeft kiezers heldere en betrouwbare informatie; de basis voor een afgewogen stemkeuze.

Van plofkip tot rashond
De Dierenkieswijzer legt 23 stellingen voor. Kiezers kunnen aangeven of ze het hiermee eens of oneens zijn. De kieswijzer laat vervolgens zien welke partijen het meest aansluiten bij hun voorkeur als het gaat om dierenwelzijn. Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod, van de plofkip en de vee-industrie tot bont, handel in wilde dieren en misstanden in de rasdierenfokkerij. Als de kieswijzer is ingevuld, geeft deze per stelling een overzicht van de standpunten van de politieke partijen. Daarnaast is er voor elke politieke partij een totaaloverzicht van alle standpunten te vinden. Bij elke stelling wordt ook het standpunt van de Dierencoalitie genoemd.

De Dierencoalitie
De kieswijzer is een initiatief van de Dierencoalitie, de samenwerkende dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON), een samenwerkingsverband van ruim twintig dierenwelzijnsorganisaties. Samen vertegenwoordigen zij een half miljoen kiezers. De kieswijzer wordt ondersteund met een radiocampagne.

 
Nieuwsflits
Zeldzame krokodillen in reservaat Cambodja

Dierenbeschermers hebben tientallen krokodillen van een ernstig bedreigde soort aangetroffen in een wildreservaat in Cambodja. DNA-onderzoek naar de krokodillen toonde aan dat het in bijna vijftig procent van de gevallen ging om Siamese krokodillen.

Lees meer...
Twitter
Zoeken