23 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties luiden noodklok over nieuwe Wet Dieren.  23 Nederlandse dierenbeschermingsorganisaties starten vandaag een campagne voor betere wetgeving voor de bescherming van dieren.

Aan de vooravond van het parlementair rondetafelgesprek over de Wet Dieren op woensdag 2 september, luiden de organisaties de noodklok over de plannen die tot dusver zijn gepresenteerd door minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voornaamste bezwaar is dat de minister niet het beschermen van de dieren  centraal stelt, maar de productie en het gebruik van dieren. In radiospotjes die vanaf vandaag worden uitgezonden uiten de directeuren van de organisaties hierover hun grote zorgen.

Bescherming van dieren versus dierenexploitatie
Minister Verburg gaat in haar nieuwe wet, de Wet Dieren, uit van het produceren en gebruik van dieren. De 23 dierenbeschermingsorganisaties, verenigd in CDON (Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland) vinden dit onacceptabel. Dirk-Jan Verdonk, woordvoerder namens CDON: “Dieren zijn in onze samenleving bijzonder kwetsbaar. Daarom is krachtige wetgeving vereist: wetgeving die hun bescherming centraal stelt – niet hun exploitatie. Het kan toch niet zo zijn dat we een wet krijgen die aan dieren bescherming moet bieden, maar waarin de economie de boventoon voert.”

Actieve rol overheid
CDON pleit voor zelfstandige dierenbeschermingswetgeving waarin de intrinsieke waarde van dieren leidend is. Op basis daarvan is in de eerste plaats een actieve rol van de overheid vereist in de bescherming van dieren. Minister Verburg legt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de dieren echter steeds bij het bedrijfsleven en burgers. Hoewel CDON de verantwoordelijkheid van het maatschappelijk veld belangrijk vindt, is zij van mening dat er in de eerste plaats een krachtig en eenduidig wettelijk kader door de overheid moet worden bepaald. Met de wet Dieren verzuimt de minister deze taak.

Ivoren toren
Vorig jaar presenteerde CDON een alternatief wetsvoorstel, de Algemene Dierenbeschermingswet, waarin een kader is uitgewerkt met principes voor goede dierenbeschermingswetgeving. Verdonk: “Tot dusver heeft de minister niets gedaan met ons voorstel. Dat betekent dat de minister wetgeving voor de bescherming van dieren ontwikkelt zonder daar dierenbeschermingsorganisaties bij te betrekken. Ongepast en onwenselijk, zeker als je in beschouwing neemt dat de 23 dierenwelzijnsorganisaties in totaal een achterban van bijna 1 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen. De minister beschikt over het lot van miljoenen dieren vanuit haar ivoren toren.”

Petitie
Naast radiospotjes is op www.dierenwet.nl een petitie geopend waarop iedereen zich achter de campagne van CDON kan scharen.

Over CDON
CDON (Coalitie Dierenwelzijnsorganisaties Nederland), bestaat uit 23 Nederlandse dierenwelzijnsorganisaties die in totaal bijna 1 miljoen leden/donateurs vertegenwoordigen:

Stichting AAP - Bont voor Dieren  - Comité Anti Stierenvechten - Compassion in World Farming Nederland - De Dierenbescherming - Stichting Dierenrechten Europa - De Faunabescherming - Hondenbescherming - IFAW (International Fund for Animal Welfare) - Milieudefensie - Nederlandse Vegetariërsbond - Nederlandse Vereniging voor Veganisme - Vereniging Proefdiervrij - Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren - Stichting Dier en Recht – Stichting Rechten Voor Al Wat Leeft - Varkens in Nood – Vier Voeters - Vissenbescherming - Wakker Dier - World Animal Net - WSPA Nederland - Zeehondencrèche Lenie ’t Hart.
 
Coalitie verontwaardigd over afschaffing dierenwelzijnswet: Wetsvoorstel Dieren zet klok 30 jaar terug